Fédération Cynologique Internationale (FCI)
Związek Kynologiczny w Polsce – Główna Komisja Szkolenia Psów
FORMULARZ REJESTRACJI (REGISTRATION FORM)

Mistrzostwa Polski w Tropieniu Sportowym IGP-FH 2024 OAKFARM CUP

Organizator (organizer):
 • ZKwP O. Racibórz
Miejsce i termin (place and date):
 • gmina Branice, województwo opolskie
 • 09 - 10.11.2024

FPR-3

Dane dotyczące psa (Dog):

Dane właściciela (Owner):

Dane przewodnika (Dog handler):
Wypełnij, jeżeli właściciel nie jest przewodnikiem (Fill if the owner is not a guide)

Inne (Another):

Uwaga, bardzo ważne!

Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie właściciela psa/suki do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy pies/suka zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.
W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane i opłacone w terminie.

Attention!

The submission of the application obliges the owner of the dog to pay the fee, regardless of whether the dog will be assessed or not.
Only full paid applications will be placed in the catalog of the competition.

 • Znany jest mi regulamin egzaminu/zawodów i zobowiązuję się do niego zastosować.
 • Ponoszę odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa/sukę.
 • Jestem członkiem ZKwP, mam opłaconą składkę członkowską za rok bieżący.
 • Wyrażam zgodę na publikację moich danych (imię i nazwisko właściciela, imię i nazwisko przewodnika oraz pełne imię i rasa psa), a także wizerunku na stronach internetowych ZKwP, na oficjalnej stronie internetowej zawodów, w mediach społecznościowych oraz w szeroko pojętych mediach chcących opublikować listy startujących/listy zwycięzców.
 • I know the rules of the exam/competition and I oblige to comply with them.
 • I am responsible for any damage caused by my dog.
 • I am FCI kennel club member.
 • I agree to the publication of my data (names of owner, leader and dog), as well as the image on the websites of the ZKwP, on the official website and in social media or other media willing to publish list of competitors / list of winners.